Akvizice - Finance - Reality


Potřebujete prodat svou firmu, hledáte strategického partnera nebo máte zájem
o vhodnou investiční příležitost? Na základě Vašich představ a požadavků jsem připraven vyhledat vhodný subjekt pro Váš podnikatelský záměr. Jako Váš partner provedu strategickou analýzu, průzkum trhu a budu Vás následně provázet krok
za krokem celým procesem a koordinovat realizaci Vaší obchodní a finanční transakce, samozřejmě za předpokladu dodržování Vašich oprávněných zájmů.

Již řadu let pracuji v oblasti individuálního a podnikatelského financování jako projektový analytik, hypoteční a úvěrový poradce a hypoteční a úvěrový makléř.
Mým základním mottem a prioritou v podnikání je individuální přístup při řešení potřeb klientů, maximální odborná péče a kvalita služeb.

Pracuji na základě letitých zkušeností z bankovnictví, a proto jsem také díky znalosti tohoto prostředí schopen provést své klienty krok za krokem všemi procesy, které vedou ke splnění jejich požadavků, přání a cílů. To vše s významnou pomocí sítě INSIA a.s., což mne zavazuje k trvalému standardu profesionálního přístupu.

V rámci uceleného sytému prováděných činností poskytuji i realitní služby, zásadně v režimu VIP, pouze exklusivně, z velké části neveřejné nemovitosti, vždy pouze pro vybrané a předem prověřené subjekty.Pokud máte v úmyslu realizovat něco z výše uvedeného, kontaktujte mne přímo:

t.pakosta@hypo-credit.cz  |  737 934 308


Co si přeji, aby, Vám moje služby přinesly ?


A) Úsporu Vašeho času, protože :


 • nemusíte obcházet jednotlivé pobočky bank, se mnou na jednom místě
       najdete vše, co je k vyřízení produktu třeba,
 • nemusíte dlouhé hodiny surfovat po internetu a hledat nejvýhodnější
       produkt, společně jej vybereme rychleji,
 • nemusíte chodit za mnou, přijedu k Vám, kamkoliv se domluvíme,
 • nemusíte brát ohled na otevírací dobu poboček, domluvíme se na termínu
       schůzky podle Vašich potřeb,
 • se mnou máte jistotu, že budete posuzováni z hlediska všech institucí,
 • posoudím Vaše možnosti, Vaší bonitu, Vaše požadavky rád zohledním
       navrhnu způsob řešení jakékoliv nedostatečnosti,
 • pomohu Vám s kompletací potřebných dokladů, zajistím odhad nemovitosti,
 • pomohu Vám s vyplněním potřebných formulářů,
 • zprostředkuji Vám pojištění osob nebo majetku,
 • po celou dobu Vás zastoupím při komunikaci s vybranou pobočkou banky,      zajistím oficiální podání Žádosti,
 • časová úspora v mém provedení znamená, že Váš první kontakt s bankou
       může být až při podpisu smluvních dokumentů,
 • nemáte ještě vybranou nemovitost, nemáte zpracován podnikatelský plán,
       či informační memorandum, nevadí, pomohu Vám toto vše zajistit sám.

  B) Úsporu peněz, protože :


 • díky mé úzké spolupráci s předními bankovními domy jsem schopen Vám
       zajistit nadstandardní podmínky a parametry vybraného produktu,
       například makléřské slevy z úrokových sazeb, snížené poplatky, apod.,
 • mám on-line dostupné aktuální informace o všech produktech
       a akčních nabídkách finančních domů.
 • Moje služby pro občany


  Zprostředkuji Vám hypoteční úvěry ve velkém množství variant :


 • hypoteční úvěry účelové do 100% tržní hodnoty nemovitosti,
 • hypoteční úvěry bez prokazování účelu, tzv. Americké hypotéky,
 • hypoteční úvěry účelové i neúčelové pro cizince, pro podnikatele,
 • hypoteční úvěry pro financování družstevního bytu, (nemusíte mít jinou
       nemovitost k budoucímu zajištění, než je družstevní byt),
 • hypoteční úvěry pro financování nemovitostí získaných v dražbě,
 • hypoteční úvěry kombinované, s odkladem splátek jistiny,
 • hypoteční úvěry na nemovitosti k pronájmu nebo podnikání třetí osoby,
 • hypoteční úvěry "naopak", nejdříve Vám zprostředkuji hypoteční úvěr,
       následně Vám pomohu vybrat vhodnou nemovitost,


  Zprostředkuji Vám i další produkty :


 • osobní hotovostní "spotřebitelské" úvěry v mnoha variantách,
 • stavební spoření, překlenovací úvěry, úvěry ze stavebního spoření,
 • zprostředkuji pojištění majetku a osob,
 • zprostředkuji veškeré další pojistné produkty,
 • zprostředkuji penzijní připojištění,
 • zprostředkuji investice do zajištěných fondů,
 • zprostředkuji vystavení kreditních platebních karet.


  Detailní parametry produktů se liší podle jejich typu a podle vybrané instituce.
  Možností je tak velké množství, že je na tomto místě nelze všechny postihnout.

  Proto Vám chci navrhnout, abyste se na mne s důvěrou obrátili
  a já Vám ZCELA ZDARMA pomohu nalézt optimální způsob řešení,
  protože prostě UMÍM NALÉZT VARIANTU, která Vám bude zcela vyhovovat.


 • Moje služby pro bytová družstva a společenství vlastníků jednotek

  Zprostředkuji Vám výhodné úvěry pro BD (SVJ), které lze použít na dílčí
  nebo celkovou rekonstrukci společných částí bytových domů, zejména
  panelových, (zateplení, výtahy, výměny oken, rekonstrukce střech, ...),
  na refinancování vlastních zdrojů, zdrojů stavebních spořitelen a bank,
  na koupi pozemků pod bytovým domem, případně pozemků přímo sousedících.

  Zprostředkuji Vám dva základní typy úvěrů, a to :

  A) investiční úvěr pro BD (SVJ) :

 • do 100% investice, výše omezená pouze schopností BD (SVJ) úvěr splácet,
 • se splatností do 20ti let, spláceno anuitně, rovnoměrně nebo degresivně,
       s fixací úrokové sazby až 15 let, s odkladem splátek jistiny až na jeden rok,
 • zajištěný směnkou BD (SVJ), rozhodčí doložkou nebo zárukou ČMZRB,
  B) hypoteční úvěr pro BD (SVJ) :
 • má stejné parametry jako předešlý typ, vždy je však zajištěn zástavním
       právem k nemovitosti, bytovému domu, který je zároveň předmětem úvěru.

  Pro splácení obou typů úvěrů použijete fond oprav, zajistím Vám, že nebudete muset převádět svůj bězný účet

  Co BD (SVJ) v souvislosti s výše uvedeným nabízím :

 • bezplatně posoudím, propočtu a navrhnu Vám optimální řešení,
 • bezplatně zajistím indikativní nabídky bankovních domů,
       pro využití při rozhodování na Vaší členské schůzi,
 • bezplatně Vás zastoupím při komunikaci s vybraným bankovním domem,
 • bezplatně Vám pomohu s vyplněním potřebných formulářů,
 • bezplatně Vám zprostředkuji odhad nemovitosti k zajištění úvěru,
 • bezplatně Vám zprostředkuji pojištění společného majetku BD (SVJ),
 • pomohu Vám získat nižší úrokové sazby, které lze ještě snížit dotacemi,
 • pomohu Vám snížit bankovní poplatky, případně některé zcela vyloučit,
 • zajistím Vám informace o dotačních titulech, které i sám zprostředkuji,
 • provedu Vás ZDARMA celým procesem, až k podpisu smluvních dokumentů.


 • Moje služby pro firmy a podnikatele

  Moje hlavní činnost v této oblasti se zaměřuje na PROJEKTOVÉ FINANCOVÁNÍ.
  Specializuji se na úvěry pro energetické, developerské a stavební projekty.

  Jaké služby Vám v této oblasti mohu nabídnout ?

 • na základě Vašeho zadání zpracuji podnikatelský záměr nebo informační
       memorandum,
 • posoudím ekonomickou výhodnost, zpracuji finanční výhledy projektu,
       jak z pohledu Cash-Flow, tak z pohledu tvorby zisku,
 • v případě potřeby provedu i bilanční analýzu,
 • projednám za Vás úvěr v bance, pro Vaše rozhodnutí zajistím indikativní
       nabídku banky
  ,
 • nastavím v bance výhodné individuální podmínky následných hypoték,
 • pomohu Vám s obstaráním a vyplněním všech potřebných dokumentů,
 • pro Vaše klienty a v návaznosti na cash-flow projektu zajistím veškerou
       realitní činnost
  ,
 • v návaznosti na cash-flow projektu zpracuji pro Vaše klienty
       následné hypotéky,

  Zprostředkuji Vám mnoho dalších typů podnikatelských úvěrů,
  jak pro právnické osoby, tak i pro osoby fyzické, např :

 • provozní úvěry kontokorentní, splátkové,
 • investiční úvěry,
 • hypoteční úvěry pro pořízení nebo výstavbu nemovitostí k podnikání,
 • neúčelové podnikatelské úvěry, zajištěné nemovitostí.

  I pro tyto úvěry Vám zpracuji jakýkoliv PODNIKATELSKÝ PROJEKT,
  včetně realistického ekonomického výhledu, který v bance i projednám.

  Zprostředkuji Vám také veškeré dostupné podnikatelské dotační tituly,
  v rámci finančních prostředků z fondů EU i z fondů ČR.


 • Moje Hypokalkulačka slouží k propočtu měsíční anuitní splátky
  a k propočtu Vaší úvěruschopnosti, na základě Vámi zadaných hodnot.

  Propočet a výsledek je relativně přesný, přesto však nemůže plně nahradit
  zcela detailní propočet kalkulátorem konkrétní finanční instituce,
  který Vám při osobním jednání ZDARMA vyhotovím.

 • Pozn.: Pro správnou funkci mojí hypokalkulačky je třeba,
       abyste měli ve Vašem internetovém prohlížeči povoleno použití skriptů.

 • Pozn.: Při zadávání desetinného čísla budete možná muset použít tečku,
       na místě desetinné čárky (vliv nastavení Vašeho internetového prohlížeče).

 • Pozn.: Odesláním tohoto formuláře, odesílatel souhlasí s využitím svých
       osobních údajů dle Zák.č.101/2000 Sb., Zákon o chraně osobních údajů,
       a to za účelem zpracování této nabídky a zároveň souhlasí s tím,
       aby byl za tímto účelem finančním a realitním poradcem zpětně kontaktován.

  Po odeslání si prosím zkontrolujte, zda byl příslušný e-mail skutečně odeslán, jedině tak Vás mohu obratem kontaktovat.

 • Jak lze dosáhnout nejlepšího výsledku řešení ?
  Porovnáním podmínek srovnatelných produktů na trhu.


  Kontakt :

  Ing. Tomáš Pakosta

  Akvizice - Finance - Reality
  Projektový a úvěrový analytik

  IČ 71092579, U Šalamounky 2303/6, 150 00 Praha 5,
  ŽR vedený Živnostenským úřadem pro Prahu 5

  Certifikovaný úvěrový zprostředkovatel,
  Podřízený pojišťovací zprostředkovatel, č.reg. u ČNB 021493PPZ
  (člen sítě INSIA a.s., IČ 48034479,
  se sídlem Slezská 778/20, 120 00 Praha 2,
  společnost zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze,
  oddíl B, vložka 14419, č.reg. u ČNB 000506PM; č.reg. u ČNB 000938PA)

  Registrovaný subjekt finančního trhu

  gsm : 737 934 308
  e-mail : t.pakosta@hypo-credit.cz

  Motto :
  "Jste-li s mými službami nespokojeni, řekněte to mně,
  jste-li spokojeni, řekněte to svým známým."


  Moji partneři - proč se mnou spolupracovat ?

 • protože jsem nezávislý, porovnáním konkurence získávám silný poradní názor,

 • protože tvořím osu mezi Vámi, Vaším klientem a finanční institucí,

 • protože na základě zkušeností umím předcházet řešitelným problémům,

 • protože pokud přesto problémy nastanou, umím je za Vás vyřešit,

 • protože umím nastavit specifické podmínky obchodu ihned od počátku,

 • protože poskytuji komplexní služby v jednom balíčku,

 • protože působím pro pobočky finančních institucí po celé České republice,

 • protože garantuji nazávislý osobní přístup a profesionalitu,

 • protože garantuji výběr nejlepších podmínek a minimalizaci nákladů,

 • protože nabízím zcela čerstvé a aktuální informace o produktech,

 • protože nabízím akční a bonusové programy všech finančních institucí,

 • protože nabízím výhodnou vzájemnou obchodní spolupráci,

 • protože nabízím výhodnou společnou obchodní presentaci.


  Chcete si se mnou promluvit o případné spolupráci ?

  Kontaktujte mne s Vaším návrhem :
     t.pakosta@hypo-credit.cz  |  737 934 308

  Jsem připraven s Vámi seriozně projednat detailní podmínky.


 • Finanční partneři

  Při řešení individuálního i podnikatelského financování spolupracuji s finančními
  institucemi, které svou dlouholetou tradicí a finančním zázemím, garantují kvalitu
  poskytovaných služeb a sortiment produktů.

  Banky :
 •  Česká spořitelna, a.s.
 •  Československá obchodní banka, a.s.
 •  Hypoteční banka, a.s.
 •  Komerční banka, a.s.
 •  mBank ČR - retailové bankovnictví BRE Bank SA
 •  MONETA Money Bank, a.s.
 •  Oberbank AG pobočka Česká republika, a.s.
 •  Raiffeisenbank, a.s.
 •  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

  Stavební spořitelny :
 •  Modrá pyramida - stavební spořitelna, a.s.
 •  Raiffeisen stavební spořitelna, a.s.
 •  MONETA Stavební spořitelna, a.s.
 •  Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.

  Leasingové společnosti :
 •  ALD Automotive s.r.o.
 •  ČSOB Leasing, a.s.
 •  Raiffeisen-Leasing, s.r.o.

  Ostatní finanční instituce :
 •  ARTESA, spořitelní družstvo
 •  COFIDIS a.s.
 •  Home Credit a.s.
 • Obchodní partneři

  Při řešení souvisejících individuálních požadavků klientů spolupracuji s dalšími prověřenými obchodními partnery :

  Výrobci a dodavatelé nízkoenergetických dřevostaveb :

 •  ALFAHAUS s.r.o.
 •  RD AUDO, spol. s r.o.
 •  QUICHAUS s.r.o.

  Realitní kanceláře :

 •  European Atrade spol. s r.o.
 •  Real-Credit CZ, spol. s r.o.

  Dodavatelé staveb, materiálů a projekční kanceláře :

 •  alfa zeta czech s.r.o.
 •  ATELIER JH s.r.o.
 •  Stobra, s.r.o.

  Pojišťovací a finanční makléř :

 •  INSIA a.s.